GMINA EŁK - STOWARZYSZENIE "NIE WIATRAKOM"-TALUSY
 
  Kontakt
  Lista linków
  AKTUALNOŚCI
  Strona startowa
  REGULAMIN
  ZAGROŻENIA DLA ROLNIKÓW
  GALERIA
  Mapa zagrożeń
  Koalicja "BEZPIECZNA ENERGIA"
  GMINNE WIATRAKI-Aktualności
  " BEZPIECZNA ENERGIA Postulaty
  Aktualności o wiatrakach
  Aktualności-czerwiec 2013
  OGŁOSZENIE
" BEZPIECZNA ENERGIA Postulaty

Postulaty Koalicji „Bezpieczna Energia”
 
My, członkowie Koalicji „Bezpieczna Energia”, mieszkańcy Warmii i Mazur, mając na uwadze ochronę naszego regionu - światowej perły turystyki, bogactwa przyrodniczego i krajobrazowego, jednocześnie pragnąc korzystać z odnawialnych źródeł energii pozyskiwanej bezpiecznymi dla ludzi i środowiska metodami, żądamy:
 
 
1.     Natychmiastowego wprowadzenia moratorium na powstawanie nowych elektrowni wiatrowych do czasu prawnego i społecznie akceptowalnego uregulowania sposobu projektowania lokalizacji farm wiatrowych oraz do przyjęcia Wojewódzkiego Planu dla rozwoju energetyki opartej na źródłach odnawialnych.
 
2.     Uchwalenia minimalnej 8-kilometrowej odległości lokalizacji elektrowni wiatrowych od siedlisk ludzkich.
 
3.     Prowadzenia stałego monitoringu zdrowia mieszkańców terenów położonych w pobliżu elektrowni wiatrowych, szczególnie w promieniu do 10 kilometrów od już istniejących farm wiatrowych, pod kątem:
·        Badania płodu ludzkiego
·        Badanie zdrowia psychicznego i neurologicznego
·        Badanie funkcjonowania systemu immunologicznego
 
4.     Standardowego wypłacania przez lokalne samorządy odszkodowań związanych ze stratami ponoszonymi przez mieszkańców terenów położonych w sąsiedztwie farm wiatrowych z tytułu:
·        Utraty wartości nieruchomości
·        Strat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 
5.     Dokonania przez władze województwa warmińsko – mazurskiego profesjonalnej i niezależnej wyceny strat związanych z budową elektrowni wiatrowych, szczególnie z tytułu:
·        Utraty walorów przyrodniczych i krajobrazowych
·        Strat w branży turystycznej
 
6.     Nałożenia na Inwestorów obowiązku utworzenia funduszu na demontaż i utylizację elektrowni wiatrowej po wygaśnięciu jej funkcjonowania, na całkowite usunięcie jej pozostałości, takich jak fundamenty, resztki smarów oraz rekultywację terenu.
 
7.     Rzetelnego informowania mieszkańców oraz opinii publicznej na temat skutków budowy farm wiatrowych w dziedzinach:
·        Zdrowie publiczne społeczności lokalnej
·        Lokalne środowisko naturalne
·        Finanse gminne
·        Turystyka
 
8.     Opracowania dla Gmin objętych programem rozwoju energetyki wiatrowej symulacji finansowych w zakresie skutków ekonomicznych przed, w trakcie i po planowanej inwestycji
 
9.     Uchwalenia minimalnej 15-kilometrowej odległości elektrowni wiatrowych od granic obszarów chronionych:
 
·        Natura 2000
·        rezerwat przyrody
·        park narodowy
·        park krajobrazowy
·        pomnik przyrody
·        obszar chronionego krajobrazu
 
oraz od sieci Ekonet
 
10.        Uznania Koalicji „Bezpieczna Energia” za stronę w konsultacjach społecznych w trakcie prac nad ustawą o „Odnawialnych Źródłach Energii”
 
 
 
 
 
Koalicja „Bezpieczna Energia”, niżej podpisani:
 
·        Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenia na Rzecz ZrównoważonegoRozwoju Energii Odnawialnej i Telekomunikacji,
·        Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”,
·        Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu,
·        Stowarzyszenie Aktywności Społecznej im. Tadeusza Reytana,
·        Komitet Ochrony Orłów,
·        Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej,
·        Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Dylewskich,
·        Stowarzyszenie „Kochajmy Warmię”,
·        Stowarzyszenie „Dejnowy Pilec”,
·        Stowarzyszenie „Nie Wiatrakom”,
·        Partnerstwo „Dzikie Mazury”,
·        LOP Koło "Żuraw",
·        Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
·        Fundacja Albatros
·        Stowarzyszenie Miłośników Rusi nad Łyną
·        Stowarzyszenie "Okiem Konia"
·        Stowarzyszenie "Siedliska Warmińskie"
·        Stowarzyszenie Trójkąt Warmiński
·        Stowarzyszenia Mieszkańców Krainy Bociana EKO-EGO
Dane kontaktowe  
  Talusy 1
19-300 Ełk

e-mail: stowarzyszenieniewiatrakom@interia.eu
 
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
 
 
O NAS  
  Stowarzyszenie "NIE WIATRAKOM" powstało w marcu 2011 roku.
Od pażdziernika 2011 Stowarzyszenie jes członkiem koalicji stowarzyszeń "Bezpieczna Energia".
Głównym celem Stowarzyszenia jest:
1.Działanie na rzecz zachowania walorów przyrodniczych,
krajobrazowych, kulturowych i gospodarczych na terenie
powiatu ełckiego.
2.Popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska
i zasad działania administracji samorządowej
3. Promocja regionu
4. Popieranie inicjatyw lokalnych
5. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi
6.Wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczności
lokalnych w ochronie środowiska i postępowaniach
administracyjnych
7.Prowadzenie i wspieranie edukacji ekologicznej
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (10 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=