GMINA EŁK - STOWARZYSZENIE "NIE WIATRAKOM"-TALUSY
 
  Kontakt
  Lista linków
  AKTUALNOŚCI
  Strona startowa
  REGULAMIN
  ZAGROŻENIA DLA ROLNIKÓW
  GALERIA
  Mapa zagrożeń
  Koalicja "BEZPIECZNA ENERGIA"
  GMINNE WIATRAKI-Aktualności
  " BEZPIECZNA ENERGIA Postulaty
  Aktualności o wiatrakach
  Aktualności-czerwiec 2013
  OGŁOSZENIE
AKTUALNOŚCI
                                         
                                          LIST OTWARTY DO MIESZKAŃCÓW
 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Ełk do zapoznania się z naszymi opiniami na temat lokalizacji w Gminie Ełk kilku farm wiatrowych liczących 37 turbin wiatrowych.
Z niepokojem śledzimy starania Wójta, radnych i prywatnych inwestorów o pozyskanie pozwoleń na lokalizację i realizację budowy turbin wiatrowych na terenie naszej gminy.
ZDECYDOWANIE SPRZECIWIAMY SIĘ REALIZACJI PROJEKTÓW FARM WIATROWYCH USYTUOWANYCH W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE WSI: Nowa Wieś Ełcka, Mącze, Mąki, Malczewo, Szarejki, Rostki Bajtkowskie, Ciernie, Niekrasy, Bajtkowo, Karbowskie, Talusy, Rękusy, Pistki.
Pomysł umiejscowienia dużych farm wiatrowych na wspomnianym terenie, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów objętych różnymi formami ochrony przyrody jest co najmniej nietrafiony, a wręcz szkodliwy, zarówno dla ludzi jak i natury. Wiele powodów przemawia przeciw instalowaniu ponad 200-metrowych urządzeń w otoczeniu obszarów chronionych krajobrazowo i kulturowo. Elektrownie wiatrowe powinny powstawać na terenach niezamieszkałych i nieatrakcyjnych przyrodniczo. Mazurskie wsie z zabudową siedliskową, otoczone lasami i jeziorami, z dużą ilością ptaków, tworzą swoisty, urokliwy, niepowtarzalny klimat. Takie usytuowanie nadaje tym terenom wybitne walory krajobrazowe i przyrodnicze. Przyciąga to nowych mieszkańców, którzy uciekając od przemysłowego charakteru miast, tworzą nowe siedliska oczekując ciszy, spokoju i naturalnego widoku za oknem. W ten sposób następuje wzrost wartości gruntów i nieruchomości z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Usytuowanie w tej okolicy tak dużej ilości przemysłowych obiektów odstraszy nie tylko turystów i agroturystycznych inwestorów, ale na zawsze zniszczy piękne widoki mazurskiego krajobrazu. Gmina Ełk ma tylko jedno bogactwo, jest nim piękno przyrody, krajobrazów, duża ilość jezior, cisza i śpiew ptaków. Pozwalając na budowę farm wiatrowych pozwolimy na zniszczenie tego bogactwa, a w konsekwencji na zahamowanie rozwoju gminy i pogorszenie życia mieszkańców. Mamy wspaniałe warunki dla rozwoju turystyki, a to w przeciwieństwie do farm wiatrowych stwarza miejsca pracy, wpływa na wzrost wartości gruntów i wzrost zamożności społeczeństwa. Nie można tego zaprzepaścić budując nieprzyjazne dla ludzi i środowiska kolosy, które przyniosą zyski tylko kilku właścicielom gruntów i niewielkie podatki dla gminy.. Rzekomo ekologiczny charakter elektrowni wiatrowych jest mylny i przyczynia się raczej do dewastacji środowiska niż do jego uatrakcyjnienia, świadczy o tym chociażby konieczność wyznaczania obszaru ograniczonego użytkowania w promieniu 500 m od turbiny. Teren taki jest całkowicie wyłączony z użytkowania, nie można nawet posadzić drzewa. Z drugiej strony odległość 500 jest zbyt mała dla zdrowia i komfortu życia mieszkańców. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca 2 km minimalną odległość turbin wiatrowych od terenów zabudowanych, a w przypadku farm wiatrowych odległość powinna być większa. Zbyt bliskie położenie farm wiatrowych względem ludzkich siedlisk niesie za sobą ryzyko poważnych konsekwencji dla zdrowia mieszkańców, szczególnie dzieci i osób starszych. Udowodniono, że bliskie sąsiedztwo wiatraków może wywołać objawy zwane SYNDROMEM TURBIN WIATROWYCH. Są to :
1.       Zaburzenie i pogorszenie jakości snu
2.       Bóle i zawroty głowy
3.       Szum , dzwonienie w uszach
4.       Nudności
5.       Wyczerpanie, drażliwość, niepokój, złość, depresja
6.       Pogorszenie ostrości widzenia
7.       Szybkie bicie serca ( tachokardia)
8.       Problemy z koncentracją i pamięcią
9.       Napady paniki, które pojawiają się zarówno w czasie snu jak i na jawie
 
Przyczynami tych objawów są : stały hałas obracających się turbin, niesłyszalne fale o niskiej częstotliwości, wibracje, migające światła.
Tereny planowych inwestycji znajdują się w bliskim sąsiedztwie Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz , gdzie chronione gatunki ptaków objęte są najwyższym priorytetem unijnym. Nie jest tajemnicą, że ptaki giną w kolizjach z turbinami wiatrowymi, szczególnie duże ptaki drapieżne : bielik, orlik krzykliwy, kania czarna, kania ruda, błotniaki, żurawie. Wg badań niemieckich na duże ryzyko kolizji narażone są bociany, symbol Mazur „Krainy Dla Bociana”. Turbiny wiatrowe tworzą barierę o promieniu nawet do 800 m odstraszającą ptaki. Większość ptaków opuści swoje dotychczasowe rewiry, przenosząc się w miejsca bardziej przyjazne. Instynkt podpowiada ptakom, że wiatraki im szkodzą, a co z naszym, ludzkim instynktem ? Zamiast uspokajającego świergotu ptaków mieszkańców może czekać drażniący hałas turbin i wywołujące niepokój wibracje. Komfort życia ulegnie znacznemu pogorszeniu a wartość nieruchomości drastycznie spadnie.
Elektrownie wiatrowe mają jednoznacznie negatywny wpływ na nietoperze ( w Polsce wszystkie gatunki są chronione), wystarczy, by łopata wirnika przeleciała obok latającego ssaka, aby spowodować jego śmierć. Powodowany przez poruszającą się szybko łopatę skok ciśnienia powoduje tzw .” barotraumę”, czyli śmiertelne uszkodzenie układu oddechowego nietoperza.
Proces stawiania turbin wymaga budowy dróg dojazdowych i sieci linii przesyłowych, a ciężki sprzęt budowlany rozjeździ okoliczne nieruchomości i na długo zakłóci spokój mieszkańców.
Tak więc w przypadku realizacji tych projektów, długofalowy interes mieszkańców wielu okolicznych wsi przegra z pozornymi korzyściami kilku osób. Nie przysporzy ta inwestycja ani miejsc pracy, ani wielkich pieniędzy dla całej społeczności. Straty z tytułu spadku wartości gruntów będą ogromne, a życie mieszkańców zmieni się diametralnie na gorsze zarówno pod względem zdrowotnym jak i ekonomicznym. Prawdopodobne zmniejszenie subwencji wyrównawczej z budżetu państwa z tytułu i tak niewielkich podatków od wiatraków dla gminy pod znakiem zapytania stawia wzrost dochodu gminy. Próba niewielkiego zwiększenia dochodów gminy kosztem jej mieszkańców jest niedopuszczalna i niemoralna. Ani Wójt Gminy Ełk, ani inwestorzy, ani większość radnych nie mieszka w sąsiedztwie planowanych farm wiatrowych i to nie oni odczują skutki negatywnego oddziaływania turbin wiatrowych na zdrowie mieszkańców.
My nie chcemy ryzykować zdrowia, komfortu życia i przyszłości naszych rodziców, dziadków i dzieci, sąsiadów i przyjaciół. Zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, ptaków, nietoperzy, spadek wartości nieruchomości, ograniczenie inwestycji, a tym samym rozwoju gminy, nieprzekonujący rachunek ekonomiczny są argumentami przeciwko lokalizacji farm wiatrowych na terenie gminy Ełk.
 
 
Dane kontaktowe  
  Talusy 1
19-300 Ełk

e-mail: stowarzyszenieniewiatrakom@interia.eu
 
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
 
 
O NAS  
  Stowarzyszenie "NIE WIATRAKOM" powstało w marcu 2011 roku.
Od pażdziernika 2011 Stowarzyszenie jes członkiem koalicji stowarzyszeń "Bezpieczna Energia".
Głównym celem Stowarzyszenia jest:
1.Działanie na rzecz zachowania walorów przyrodniczych,
krajobrazowych, kulturowych i gospodarczych na terenie
powiatu ełckiego.
2.Popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska
i zasad działania administracji samorządowej
3. Promocja regionu
4. Popieranie inicjatyw lokalnych
5. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi
6.Wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczności
lokalnych w ochronie środowiska i postępowaniach
administracyjnych
7.Prowadzenie i wspieranie edukacji ekologicznej
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (14 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=