GMINA EŁK - STOWARZYSZENIE "NIE WIATRAKOM"-TALUSY
 
  Kontakt
  Lista linków
  AKTUALNOŚCI
  Strona startowa
  REGULAMIN
  ZAGROŻENIA DLA ROLNIKÓW
  GALERIA
  Mapa zagrożeń
  Koalicja "BEZPIECZNA ENERGIA"
  GMINNE WIATRAKI-Aktualności
  " BEZPIECZNA ENERGIA Postulaty
  Aktualności o wiatrakach
  Aktualności-czerwiec 2013
  OGŁOSZENIE
REGULAMIN

I.Postanowienia ogólne 
                                          Par.1
Stowarzyszenie nosi nazwę "NIE WIATRAKOM",w dalszych
postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
                                          Par.2
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym i działa zgodnie z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach z dn.07.04.
1989 r(Dz.U.z 2001 r.Nr79.poz.855 ze zm.)
                                           Par.3
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku-Prawo o
Stowarzyszeniach.
                                           Par.4
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Talusy.
2.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

/Jest to część tekstu regulaminu.Tekst jednolity jest
dostępny u Przedstawiciela Stowarzyszenia w siedzibie Stowarzyszenia Talusy 1/

Dane kontaktowe  
  Talusy 1
19-300 Ełk

e-mail: stowarzyszenieniewiatrakom@interia.eu
 
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
 
 
O NAS  
  Stowarzyszenie "NIE WIATRAKOM" powstało w marcu 2011 roku.
Od pażdziernika 2011 Stowarzyszenie jes członkiem koalicji stowarzyszeń "Bezpieczna Energia".
Głównym celem Stowarzyszenia jest:
1.Działanie na rzecz zachowania walorów przyrodniczych,
krajobrazowych, kulturowych i gospodarczych na terenie
powiatu ełckiego.
2.Popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska
i zasad działania administracji samorządowej
3. Promocja regionu
4. Popieranie inicjatyw lokalnych
5. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi
6.Wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczności
lokalnych w ochronie środowiska i postępowaniach
administracyjnych
7.Prowadzenie i wspieranie edukacji ekologicznej
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (8 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=