GMINA EŁK - STOWARZYSZENIE "NIE WIATRAKOM"-TALUSY
 
  Kontakt
  Lista linków
  AKTUALNOŚCI
  Strona startowa
  REGULAMIN
  ZAGROŻENIA DLA ROLNIKÓW
  GALERIA
  Mapa zagrożeń
  Koalicja "BEZPIECZNA ENERGIA"
  GMINNE WIATRAKI-Aktualności
  " BEZPIECZNA ENERGIA Postulaty
  Aktualności o wiatrakach
  Aktualności-czerwiec 2013
  OGŁOSZENIE
Koalicja "BEZPIECZNA ENERGIA"
Koalicja stowarzyszeń „ Bezpieczna Energia” powstała we wrześniu 2011 z inicjatywy . dziewięciu stowarzyszeń z Warmii i Mazur działających na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. "Bezpieczna Energia" zawiązała się w obronie społeczeństwa przed szkodliwym oddziaływaniem farm wiatrowych na turystykę, jakość życia mieszkańców, zasoby przyrodnicze oraz krajobraz. Do koalicji cały czas przystępują kolejne stowarzyszenia. Społecznicy połączyli siły, aby sprzeciwić się niekontrolowanemu rozwojowi energetyki wiatrowej.
7 października odbyło się spotkanie koalicjantów z prof. neurochirurgii Jerzym Jurkiewiczem, na którym prof. wygłosił wykład pod tytułem „ Energia wiatru a ludzie”, i przedstawił opinię o wpływie wiatraków na zdrowie ludzi i bezpiecznych odległości od farm wiatrowych na podstawie doświadczeń i literatury duńskiej, francuskiej, niemieckiej i hiszpańskiej. Dotychczasowe wyniki badań świadczą o negatywnym skutkach sięgających do odległości 8 km od turbiny wiatrowej. Występujące dolegliwości to : depresyjność, agresywność, kłótliwość, zaburzenia nastroju – tzw. zespól udręczenia wiatrakowego. W pobliżu farm wiatrowych występuje procentowo więcej poronień, rodzi się więcej dzieci upośledzonych, jest więcej dzieci, które gorzej się rozwijają. Z punktu widzenia socjologów następuje zniekształcenie wzajemnych relacji między ludźmi żyjącymi w sąsiedztwie turbin wiatrowych ( rozwody, agresja). Tego samego dnia odbył się wykład prof. dr hab. Krzysztofa Młynarczyka ( Kierownik Katedry Architektury Krajobrazu i Agroturystyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie) na temat wpływu turbin wiatrowych na krajobraz. Profesor potwierdził jednoznacznie negatywny wpływ farm wiatrowych na atrakcyjność krajobrazu i poinformował, że Unia Europejska przygotowuje zalecenie, aby najdalej wysunięty wiatrak z farmy wiatrowej znajdował się w odległości 3 km od obszarów chronionego krajobrazu. ( norma dla wiatraka 2MW, większa odległość dla wiatraków powyżej 2 MW). Wykazał także, że krajobraz ma swoją wartość, a „widok za oknem” można wycenić.
21 października odbyło się spotkanie na temat „ Wpływ wiatraków na ptaki”. Wykład wygłosił dr. Przemysław Chylarecki ( Muzeum i Instytut Polskiej Akademii Nauk w Warszawie). Przedstawił wyniki badań potwierdzające zarówno śmiertelność ptaków w zderzeniach z turbinami wiatrowymi jak  i efekt odstraszania ptaków do 500-800 m od siłowni. Drugi wykładowca, Zdzisław Cenian ( Komitet Ochrony Orłów ) przedstawił stan populacji ptaków drapieżnych w północno-wschodniej Polsce i wskazał na konieczność tworzenia stref ochronnych wokół gniazd gatunków chronionych w celu uniknięcia pogorszenia stanu populacji.
26 października przedstawiciele koalicji stowarzyszeń „ Bezpieczna Energia” wręczyli władzom województwa warmińsko-mazurskiego postulaty dotyczące lokalizacji farm wiatrowych.
Dane kontaktowe  
  Talusy 1
19-300 Ełk

e-mail: stowarzyszenieniewiatrakom@interia.eu
 
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
 
 
O NAS  
  Stowarzyszenie "NIE WIATRAKOM" powstało w marcu 2011 roku.
Od pażdziernika 2011 Stowarzyszenie jes członkiem koalicji stowarzyszeń "Bezpieczna Energia".
Głównym celem Stowarzyszenia jest:
1.Działanie na rzecz zachowania walorów przyrodniczych,
krajobrazowych, kulturowych i gospodarczych na terenie
powiatu ełckiego.
2.Popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska
i zasad działania administracji samorządowej
3. Promocja regionu
4. Popieranie inicjatyw lokalnych
5. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi
6.Wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczności
lokalnych w ochronie środowiska i postępowaniach
administracyjnych
7.Prowadzenie i wspieranie edukacji ekologicznej
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (6 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=