GMINA EŁK - STOWARZYSZENIE "NIE WIATRAKOM"-TALUSY
 
  Kontakt
  Lista linków
  AKTUALNOŚCI
  Strona startowa
  REGULAMIN
  ZAGROŻENIA DLA ROLNIKÓW
  GALERIA
  Mapa zagrożeń
  Koalicja "BEZPIECZNA ENERGIA"
  GMINNE WIATRAKI-Aktualności
  " BEZPIECZNA ENERGIA Postulaty
  Aktualności o wiatrakach
  Aktualności-czerwiec 2013
  OGŁOSZENIE
Aktualności-czerwiec 2013


Pozwolenie na budowę 4 wiatraków uchylone


Farma wiatrowa zlokalizowana w okolicach Borek i Śniepi gm.
Ełk – 4 turbiny wiatrowe.


Po unieważnieniu, w postępowaniu
nadzwyczajnym, przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przez Wójta Gminy Ełk 16
marca 2011 roku, oraz oddalenia skargi Speed Wind Sp. z o.o. przez Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Olsztynie, za zgodą strony, Starosta Ełcki 29 kwietnia
2013 roku wydał decyzję o uchyleniu pozwolenia na budowę, wydanego 17 maja 2011
roku. Decyzja została uchylona już po zakończeniu przez Wojewodę
Warmińsko-Mazurskiego w dniu 3.04.2013 roku postępowania dowodowego w sprawie
unieważnienia wskazanego pozwolenia na budowę. W trakcie prowadzenia przez SKO
postępowania w sprawie unieważnienia decyzji o warunkach zabudowy Wójt Gminy
Ełk wydał postanowienie o „oczywistej pomyłce pisarskiej” jaką było w jego
mniemaniu skierowanie decyzji do spółki cywilnej, która nie posiada osobowości
prawnej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze unieważniło to postanowienie. Tak więc
sprawa lokalizacji turbin wiatrowych w okolicach Borek i Śniepi jest narazie
nieaktualna. Mieszkańcy mogą spać spokojnie, ale tylko chwilowo, bo Speed Wind
Sp. z o.o. złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Mieszkańcom radzimy więc zachować
czujność i zasadę ograniczonego zaufania do radnych i władz gminy Ełk…


Dane kontaktowe  
  Talusy 1
19-300 Ełk

e-mail: stowarzyszenieniewiatrakom@interia.eu
 
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
 
 
O NAS  
  Stowarzyszenie "NIE WIATRAKOM" powstało w marcu 2011 roku.
Od pażdziernika 2011 Stowarzyszenie jes członkiem koalicji stowarzyszeń "Bezpieczna Energia".
Głównym celem Stowarzyszenia jest:
1.Działanie na rzecz zachowania walorów przyrodniczych,
krajobrazowych, kulturowych i gospodarczych na terenie
powiatu ełckiego.
2.Popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska
i zasad działania administracji samorządowej
3. Promocja regionu
4. Popieranie inicjatyw lokalnych
5. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi
6.Wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczności
lokalnych w ochronie środowiska i postępowaniach
administracyjnych
7.Prowadzenie i wspieranie edukacji ekologicznej
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (16 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=